Golden Retriever Male Sasha Pedigree

Sasha Pedigree